Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie

Piotr Tomczak
ul. Słowackiego 14,
63-300 Pleszew

e-mail:


tel/fax:
62 761 07 14

Komornik sądowy posiada dostęp do

  • elektronicznego systemu sądowego: E-Sąd (on-line EPU), który umożliwia wszczęcie egzekucji na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych;
  • systemu CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) - system ten umożliwia w ciągu 24 godzin ustalić, czy dłużnik jest właścicielem pojazdów mechanicznych;
  • systemo OGNIVO - umożliwia szybkie (maksymalnie do 2 dni) ustalić, czy dłużnik jest posiadaczem rachunku bankowego w bankach należących do tego systemu;
  • bazy PESEL - weryfikacja danych dłużnika na początkowym etapie egzekucji zapewnia bardziej skuteczne doręczanie korespondencji,

Ponadto kancelaria posiada dostęp on-line do bazy aktów prawnych w systemie prawniczym LexPolonica oraz dostęp do systemu LexisNexis, który umożliwia sprawdzenie kondycji finansowej dłużnika i jego powiązania z innymi podmiotami.