Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie

Piotr Tomczak
ul. Słowackiego 14,
63-300 Pleszew

e-mail:


tel/fax:
62 761 07 14

Mapa działania

Komornik Sądowy Piotr Tomczak działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Pleszewie ( teren powiatu pleszewskiego). 

Komornik spełnia także warunki do przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela                   - art. 10 ustawy o komornikach sądowych (na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi). Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika zgodnie              z art. 10 ustawy o komornikach sądowych

Obszarem działania komornika są tereny powiatu pleszewskiego.

Powiat pleszewski:

Gmina i Miasto Pleszew: Baranówek, Borucin, Bógwidze, Bronów, Brzezie, Chorzew, Dobra Nadzieja, Grodzisko, Janków, Korzkwy, Kowalew, Kuczków, Lenartowice, Lubomierz, Ludwina, Marszew, Nowa Wieś, Pacanowice, Piekarzew, Prokopów, Rokutów, Sowina, Sowina Błotna, Suchorzew, Taczanów Drugi, Taczanów Pierwszy, Zawady, Zawidowice, Zielona Łąka, Miasto Pleszew

Gmina i Miasto Dobrzyca: Czarnuszka, Miasto Dobrzyca, Fabianów, Galew, Gustawów, Izbiczno, Karmin, Karminek, Karminiec, Koźminiec, Lutynia, Ruda, Nowy Karmin, Sośnica, Strzyżew, Trzebin

Gmina i Miasto Chocz: Brudzewek, Miasto Chocz, Józefów, Kuźnia, Kwileń, Niniew, Nowolipsk, Nowy Olesiec, Stary Olesiec, Piła, Stara Kaźmierka.

Gmina Czermin: Broniszewice, Żale, Czermin, Pieruchy, Pieruszyce, Wieczyn, Żbiki, Skrzypnia, Mamoty, Strzydzew, Łęg, Psienie Ostrów, Grab.

Gmina Gizałki: Białobłoty, Czołnochów, Nowa Wieś, Dziewin Duży, Gizałki, Leszczyca, Obory-Kolonia, Orlina Duża, Orlina Mała, Ostrowska Kolonia, Ruda Wieczyńska, Obory, Szymanowice, Świerczyna, Tomice, Toporów, Wierzchy, Wronów.

Gmina Gołuchów: Borczysko, Czechel, Czerminek, Gołuchów, Jedlec, Kajew, Karsy, Kościelna Wieś, Krzywosądów, Kucharki, Kuchary, Macew, Szkudła, Tursko, Bielawy, Bogusław-Bogusławice, Pleszówka, Wszołów, Cieśle.